Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Akarsu Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli ya da zaman zaman akan suların genel adı. Yeryüzünde belirli bir yatak boyunca akan sulara akarsu adı verilmektedir. Yağışlarla yeryüzüne inen yada kaynaklardan çıkarak bir yatakta akan,sonra denize yada göle dökülen sulara akarsu denir .
 
Yeryüzündeki sular sürekli bir dönüşüm halindedir. Akarsular da bu dönüşümün bir parçasıdır. Yağış halinde yeryüzüne inen sular, kar ve buzulların erimesi sonucu açığa çıkan sular akarsuları besleyen en önemli su kaynaklarından biridir. Akarsuların, küçüklerine dere denir. Büyüklerine ise çay, nehir denir.

Akarsu Havzası

Bir akarsuyun kollarıyla birlikte sularını topladığı alana o akarsuyun havzası denir. Havzanın büyüklüğü yerşekillerine ve akarsuyun uzunluğuna bağlıdır. Sularını denize ulaştıran havzalara açık havza, ulaştıramayan havzalara ise kapalı havza (Tuz Gölü çevresi, Van Gölü çevresi, Göller Yöresi, Aras Havzası) denir.

Akarsu Debisi

Akarsuyun enine kesitinden 1 saniyede geçen su miktarıdır, m3/sn olarak ifade edilir. Akarsuyun akımı, iklim özelliklerine (yağış miktarı ve şekli, sıcaklık vs.) havzanın büyüklüğüne, arazinin geçirimlilik yapısına, akarsuyun beslendiği kaynaklara ve insanların etkisine bağlıdır.

Akarsu Rejimi

Akarsu akımının yıl içerisinde gösterdiği seviye değişikliklerine denir. Bir yıl içerisinde su seviyeleri (debileri) arasında fark azsa rejimi düzenli, (Ekvatoral iklim, Karadeniz) çoksa rejimi düzensizdir. (Akdeniz, Muson) Akarsuyun rejimi üzerinde iklim özellikleri (yağış rejimi, yağış şekli, sıcaklık vs.) ve beslendiği kaynaklar etkilidir.

Türkiyedeki Akarsuların Özellikleri

1- Havzaları dardır. (Üç yandan denizlerle çevrili olması, engebeli yerşekilleri, dağların kıyıya parelel uzanması)
2- Rejimleri düzensizdir. (Her mevsim yağış olmadığından)
3- En fazla su taşıdıkları dönem genelde ilkbahardır. (Kar ve buz erimesi, yağış)
4- Hidroelektrik üretimine uygundurlar. (Derin ve eğimli vadilerde aktıklarından)
5- Taşımacılığa uygun değillerdir. (Rejimleri düzensiz, yatak eğimleri fazla, ağızları alüvyonla dolmuş)
6- En çok yararlandığımız alanlar; enerji üretimi, tarımda sulama ve içme suyu teminidir.
7- Denge profiline ulaşamamışlardır. (Genç yapılı arazi olduğu için)
8- Yatak eğimleri fazla olduğundan hızlı akarlar, bol alüvyon taşırlar.
9- Dağların uzantısı nedeniyle genelde doğu-batı uzanışlıdırlar.
10- Yağış miktarına bağlı olarak genelde az su taşırlar.

Akarsu Aşındırması

Akarsuların aşındırmasında en önemli etken eğim fazlalığı (hızlı akış)dır. Ayrıca taşıdığı su miktarı, bitki örtüsü, arazi yapısı ve taşıdığı yük miktarı da aşındırma üzerinde etkilidir.

Akarsu Aşındırma Şekilleri

1. Vadiler

Vadiler en yaygın aşındırma şekilleridir.
Akarsu Aşındırma Şekilleri

2. Dev Kazanı

Dev Kazanı

3. Peri bacaları

Peri Bacaları

4. Peneplen (Yontukdüz)

Peneplen (Yontukdüz)

5. Kırgıbayır

Kırgıbayır

6. Denge profili

Denge profili

Akarsu Biriktirmesi

Akarsuyun biriktirmesinde en önemli etken eğim azalmasıdır. Ayrıca taşınan su miktarının az olması ve yük miktarının artması da biriktirmeye neden olur.

Akarsu Biriktirme Şekilleri

1- Birikinti Konisi

Birikinti Konisi

2- Dağ eteği ovası

Dağ eteği ovası

3- Dağ içi ovası

Dağ içi ovası

4- Irmak ada ve setleri

Irmak ada ve setleri

5- Delta Ovaları

Akarsuyun denize döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonları üçgen (Δ = deltâ) şeklinde biriktirmesiyle delta oluşur.
Bir kıyıda deltâ oluşabilmesi için;
• Kıyıda gel-git ve akıntıların etkili olmaması,
• Kıyının sığ (az derin) olması,
• Akarsuyun bol alüvyon taşıması gerekir.
Delta Ovaları

6- Taraça (Seki)


Akarsu Resimleri

 • 3
  Dünyanın en büyük akarsuları haritası. Sırayla en büyük ilk 10 akarsu;
1. Nil – Afrika
2. Niger – Batı Afrika
3. Congo – Orta Afrika
4. Zambezi - Zambiya
5. Amazon Güney - Amerika
6. Paraná Brezilya - Arjantin
7. Orinoco - Venezüella
8. Mackenzie - Kanada
9. Yukon - Kanada
10. Mississippi - ABD 3 yıl önce

  Dünyanın en büyük akarsuları haritası. Sırayla en büyük ilk 10 akarsu;
  1. Nil – Afrika
  2. Niger – Batı Afrika
  3. Congo – Orta Afrika
  4. Zambezi - Zambiya
  5. Amazon Güney - Amerika
  6. Paraná Brezilya - Arjantin
  7. Orinoco - Venezüella
  8. Mackenzie - Kanada
  9. Yukon - Kanada
  10. Mississippi - ABD

 • 1
  Türkiye Akarsu Haritası 3 yıl önce

  Türkiye Akarsu Haritası

Akarsu Sunumları

Akarsu Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Akarsu Ek Bilgileri

 • 1
  3 yıl önce

  Türkiye'nin En Uzun Akarsuları:
  1 - Kızılırmak | 1.355 km | Karadeniz 
  2 - Fırat | 971 km | Basra Körfezi 
  3 - Sakarya | 824 km | Karadeniz 
  4 - Büyük Menderes | 584 km | Ege 
  5 - Seyhan | 560 km | Akdeniz 
  6 - Aras | 548 km | Hazar Denizi 
  7 - Dicle | 523 km | Basra Körfezi 
  8 - Yeşilırmak | 519 km | Karadeniz 
  9 - Ceyhan | 509 km | Akdeniz 
  10 - Çoruh | 442 km | Karadeniz 

 • 1
  2 yıl önce

  Akarsu Nedir?
  Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
  Cümle 1: Düşman ordusunun dağılışı.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Dünyanın en büyük akarsuları haritası. Sırayla en büyük ilk 10 akarsu;
1. Nil – Afrika
2. Niger – Batı Afrika
3. Congo – Orta Afrika
4. Zambezi - Zambiya
5. Amazon Güney - Amerika
6. Paraná Brezilya - Arjantin
7. Orinoco - Venezüella
8. Mackenzie - Kanada
9. Yukon - Kanada
10. Mississippi - ABD
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin